maandag 7 maart 2011

Creative writing

Let op! Wil je schrijver/schrijfster worden? De pen op papier zetten en je verhaal doen? Of in ieder geval: nadenken over de vraag wat er komt kijken wanneer je de compositie van een eigen roman overweegt? Volg dan de berichten over het nieuwe vak Creatief schrijven dat we met ingang van 2011-2012 in onze nieuwe minor "Literatuur" zullen aanbieden en  open staat voor bijna alle bachelorstudenten van de VU.

De romancier, literatuurwetenschapper én criticus Arie Storm zal de cursus verzorgen. In een interne notitie, waarin hij de eerste contouren van de modulen schetst, vertelt hij alvast het volgende: 

"De collegereeks zal worden gevormd door een combinatie van theorie en praktijk. Er zijn verschillende uitstekende boeken over Creative writing, de beste zijn de volgende: How Fiction Works (2008) van James Wood, en in het verlengde daarvan The Broken Estate. Essays on Literature and Belief (2000) en The Irresponsible Self. On Laughter and the Novel (2004).

Het gaat vooral om het eerste boek: How Fiction Works. De tien hoofdstukken bieden het perfecte traject waarover de colleges zich gaan bewegen. Ik zal de titels noemen: ‘Narrating’; ‘Flaubert and Modern Narrative’; ‘Flaubert and the Rise of the Flâneur’; ‘Detail’; ‘Character’; ‘A Brief History of Consciousness’; ‘Sympathy and Complexity’; ‘Language’; ‘Dialogue’; ‘Truth, Convention, Realism’. Als het aan mij ligt, volgt uit deze hoofdstukindeling de leidraad voor de opzet van de cursus, c.q. van de colleges. Elk hoofdstuk behandelt een aspect dat zowel op een praktische wijze inzicht biedt in hoe het schrijven van scheppend proza in zijn werk gaat en gaat toch de theorie - zoals wellicht al blijkt uit de hoofdstuktitels waarin de naam Flaubert voorkomt - niet uit de weg. Op die wijze wordt er ook een gewenste aansluiting gevonden bij de collegeopzet Meesterwerken uit de wereldliteratuur [dat we daarnaast, in dezelfde minor, zullen aanbieden]. Wil je leren schrijven, dan zul je je technieken eigen moeten maken. Wood staat bij verschillende technieken op een inzichtelijke manier stil."

Creative writing is in vele - voornamelijk Engels/Amerikaanse universiteiten - sinds jaar en dag geïntegreerd in de bachelorprogramma's. Enkele jaren geleden heeft Ad Zuiderent aan de VU een mooie poging ondernomen. Lezenswaardig is zijn essay 'Literair schrijven, een academische discipline', dat op het internet kan worden gelezen (in een digitale brochure van Kunstfactor, bijlage 3). Het wordt tijd dat we het vak wederom in een universitaire context aanbieden. 

Nieuwsgierig geworden? Wacht dan de berichten af en kijk ter zijner tijd in de digitale Studiegids 2011-2012 van VU/Letteren.  Of neem contact op met een van de leden van onze groep. Welkom!

Geen opmerkingen: