donderdag 2 september 2010

Arie Storm in dienst

Per 1 september 2010 is de criticus en literatuurwetenschapper Drs. Arie Storm bij ons in dienst getreden [0,2 fte]. Hij is belast met een onderzoek naar de haalbaarheid van een leergang "creative writing" voor onze studenten en voor belangstellenden van buiten, waarbij we literaire schrijfvaardigheden en literair-historische kennis op aantrekkelijke wijze willen combineren. Februari 2011 verwachten we zijn rapport.

Geen opmerkingen: