vrijdag 9 oktober 2009

Symposium 'Commentaar!' 29 oktober 2009


Gaarne nodigen wij allen uit voor het Symposium "Commentaar!" dat op 29 oktober 2009 plaats vindt in het Van Gogh Museum te Amsterdam en mede door Ben Peperkamp (VU) en Annemarie Kets (Huygens Instituut) is georganiseerd. De bijeenkomst is een vervolg op het Symposium 'Brieven!', waarvan de bijdragen inmiddels zijn gepubliceerd in een speciaal nummer van TNTL. Voor informatie over het programma en de lopende tentoonstellingen (die voor en na de lezingen te bezichten zijn) raadplege men de volgende website. Studenten hebben gratis toegang! Een bijzondere aanleiding is de presentatie van de nieuwe, wetenschappelijke uitgave van de brieven van Van Gogh in de context van het vele editiewerk dat in Nederland en Vlaanderen wordt verricht en waaraan Annemarie Kets op tal van manieren heeft bijgedragen. Meer informatie bij Ben Peperkamp.

Geen opmerkingen: