woensdag 10 oktober 2007

Brieven!

Symposium van het Huygens Instituut en de leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde op dinsdag 23 oktober 2007 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag


Wat in brieven van en aan schrijvers, kunstenaars en wetenschappers is opgeschreven en bewaard, blijft tal van onderzoekers inspireren. Voor veel wetenschappelijk werk zijn correspondenties een rijke of zelfs onmisbare bron. Brieven geven aan bij voorbeeld de biografie (waarvoor grote publieke belangstelling bestaat), het netwerkonderzoek of het onderzoek naar de verbreiding van artistieke en wetenschappelijke ideeën in onze veelvormige cultuur een extra dimensie.

Het Huygens Instituut (een onderzoeksinsituut van de KNAW) stelt zich mede ten doel brieven op een wetenschappelijk verantwoorde wijze voor onderzoek te ontsluiten. Dat gebeurt in de vorm van brievenedities, maar in toenemende mate ook in de vorm van elektronische archieven, waarin geavanceerde zoeksystemen het stellen van nieuwe vragen mogelijk maken.

Het programma van ‘Brieven!’ omvat ruim vier eeuwen epistolaire cultuur en heeft een interdisciplinair karakter: naast literaire en wetenschappelijke correspondenties komen ook brieven van en aan schilders ter sprake, evenals recente ontwikkelingen op het gebied van elektronische bronnenuitgaven.

Het symposium is bestemd voor onderzoekers en studenten die geïnteresseerd zijn in brieven als bron voor onderzoek en willen discussiëren over de betekenis daarvan in hedendaags geesteswetenschappelijk onderzoek.

Het symposium wordt georganiseerd door het Huygens Instituut (Annemarie Kets) en de Vrije Universiteit (Ben Peperkamp). Het vindt plaats in het Huygens Instituut, dat is gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek (I-blok, vijfde verdieping), Den Haag (naast het Centraal Station)

Deelname aan het symposium (incl. koffie, lunch en borrel) is gratis, aanmelding vóór 17 oktober is verplicht (via e-mail: georges.bol@huygensinstituut.knaw.nl). Raadpleeg het programma op de site van het Huygens Insituut. Welkom!

Toevoeging 27 02 2009: de bijdragen zijn inmiddels gepubliceerd.

Geen opmerkingen: