donderdag 11 oktober 2007

Stralen

In maart 2007 verscheen een rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) onder de (half ambigue) titel Alfa en Gamma Stralen; Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen. Het rapport beargumenteert dat de kennis van alfa- en gammawetenschappers aanzienlijke economische, maatschappelijke, culturele en democratische waarde heeft. Voor de VU Nieuwsbrief Letteren van oktober 2007 [jaargang 20, nr. 4, p. 14-15] schreef Ben Peperkamp een korte typering van dit rapport voorzien van een link naar de site van OCW waar het kan worden gedownload [www.minocw.nl/documenten/8282a.pdf].

Geen opmerkingen: