zaterdag 30 juni 2012

Bioethics

Op vrijdag 29 juni 2012 verzorgde promovendus Wouter Schrover een posterpresentatie op het elfde World Congress of Bioethics te Rotterdam. De presentatie handelde over de relevantie van narratieve fictie voor het nadenken over belangrijke kwesties in de ethiek van de gezondheidszorg. 

Literatuur en film wordt door critici als irrelevant terzijde geschoven omdat daarin de werkelijkheid "geweld" wordt aangedaan en dus de bioethische reflectie kan frustreren. Wouterbetoogde dat deze critici uitgaan van een onjuiste (gereduceerde) opvatting met betrekking tot de relatie tussen fictie en werkelijkheid. Hij illustreerde dit aan de hand van een analyse van de film Million Dollar Baby van de Amerikaanse regisseur en acteur Clint Eastwood, waarin volgens Wouter het (vermeende) morele onderscheid tussen euthanasie en laten sterven centraal staat en waarin vele - even relevante als actuele - uitspraken over lijden en sterven worden gedaan.

De poster(presentatie) is onderdeel van het door NWO gesubsidieerde promotie-onderzoek The Art of Dying. The Representation of Euthanasia and Assisted Suicide in Contemporary Literature and Film. 

Geen opmerkingen: