woensdag 11 juli 2012

Merksteen & De eeuw van mijn vader

‘Microgeschiedenis verklaart het grote verhaal'. Dat is de titel van de masterscriptie van Stefanie Ratterman waarmee zij in 2012 succesvol afstudeerde. 

In haar scriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen persoonlijke (‘micro-’) en algemene (‘macro-’) geschiedenis in twee (auto-)biografische familiegeschiedenissen: Merksteen: een dubbelbiografie, de geschiedenis van de grootouders van de Zuid-Afrikaanse auteur Karel Schoeman en De eeuw van mijn vader, de geschiedenis van de vader van de Nederlandse auteur Geert Mak. Stefanie onderzoekt onder andere de vraag of de auteurs meer als romanschrijver of als historicus aan het werk zijn gegaan. Om tot antwoorden te komen heeft ze ook het oeuvre, de status van de auteurs, hun gebruik van bronnen en de receptie van beide werken bekeken.

Concluderend schrijft Stefanie dat op basis van haar onderzoek Schoeman meer als historicus en Mak meer als romanschrijver heeft geopereerd. De 'merksteen' van Schoeman heeft niet enkel betrekking op de grootouder, maar blijkt verbonden met een gehele generatie. In De eeuw van mijn vader is zowel de privé- als de algemene geschiedenis ruimschoots vertegenwoordigd maar lukt het Mak de geschiedenis dicht bij zijn (particuliere) vader te houden. Hij heeft de  microgeschiedenis dus niet laten verdrukken door de macrogeschiedenis. Beide werken maken in ieder geval de geschiedenis interessant voor een groot publiek.

Stefanie Ratterman, Microgeschiedenis verklaart het grote verhaal. Micro- en macrogeschiedenis in twee (auto-)biografische familiegeschiedenissen. Masterscriptie VU: Amsterdam 2012. 

Begeleider: prof. dr. Ena Jansen.

Geen opmerkingen: