vrijdag 16 september 2011

Presentatie in Oxford


Tweedejaars VU-Research Master studente Anne-Fleur van der Meer verbleef van 9 tot en met 14 september 2011 aan Oxford University. Zij presenteerde daar een paper op een vierdaagse internationale en interdisciplinaire conferentie, die werd gehouden op het prachtige Mansfield College (zie de foto). De conferentie, genaamd Monsters and the Monstrous, Myths and Metaphors of Enduring Evil, handelde over verschijningsvormen, functies en betekenissen van het monster en het monsterlijke in literatuur, film, architectuur, kunst, geschiedschrijving, religie en wetenschap. 

In haar presentatie, getiteld ‘Monsters and the Monstrous as Negotiations of Value, Representations of Human Cloning in (Literary) Narrative Fiction’, besprak Anne-Fleur de functie en betekenis van het monsterlijke in representaties van wetenschap; in het bijzonder vroeg zij aandacht voor (het thema) ‘klonen’in literatuur en film. Als casus diende onder meer de veelbesproken Nederlandstalige roman De Engelenmaker (2005) van de Vlaamse auteur Stefan Brijs, waarin klonen (de wetenschapper, zijn methodes en 'producten') evidente connotaties bevat van het monsterlijke en het monster. Daarom kan de roman worden ingebed in een brede scala aan ‘cultural negotiations of value’ die verband houden met de kunstmatige reproductie van leven en de - vaak verstrekkende -  implicaties daarvan. 

Na haar presentatie werd uitvoerig nagepraat over de vraag waar de ‘negotiations’ zich in de roman in het bijzonder op richten. Gesproken werd ook over de vraag hoe De Engelenmaker via ‘het monsterlijke’ de uniciteit, identiteit en autonomie van gekloonde kinderen ter discussie stelt. 

De presentatie van Anne-Fleur zal leiden tot een publicatie in een e-book dat door de organisatie van de conferentie zal worden verzorgd. Ben Peperkamp heeft Anne-Fleur begeleid. 

Geen opmerkingen: