vrijdag 16 september 2011

Literatuur en kanker

Aanstaande woensdag 21 september 2011 vindt het jaarlijkse symposium over "Literatuur & Geneeskunde" plaats. In het VU medisch centrum spreken onder andere psychiater Astrid Vellinga en medisch filosoof Arko Oderwald over het thema van dit jaar: kanker. Gastschrijver Ronald Giphart draagt poëzie van Martin Bril voor en Manon Uphoff houdt een publiekslezing "Over kanker in de romanliteratuur". 

Het eerste exemplaar van de essaybundel Ontspoorde cellen. Kanker in fictie, waaraan onze promovendus Wouter Schrover een bijdrage leverde, wordt aangeboden aan hematoloog professor Peter Huijgens. Wouter betoogt in zijn essay, getiteld "Een ongemakkelijke waarheid. Familie en (hulp bij) zelfdoding in One True Thing", dat deze film op narratieve wijze lijkt te suggereren dat voor situaties waarin een terminale patiënt zich niet langer de persoon voelt die hij of zij ooit was en daarom een versnelde dood verlangt, palliatieve zorg geen oplossing heeft. De film laat zien dat in dergelijke gevallen de verantwoordelijkheid voor het gewenste sterven - althans in de VS - in eerste instantie bij de patiënt zelf, maar in tweede instantie ook bij de familie (en/of andere naasten) komt te liggen, simpelweg omdat zorgverleners de verantwoordelijkheid hiervoor niet straffeloos kúnnen nemen - ook al zijn er in de praktijk natuurlijk altijd artsen en verpleegkundigen te vinden die dit soms, op heimelijke wijze, toch doen.

One True Thing onderstreept zodoende op wel erg navrante wijze het belang van de familie in levenseindezorg, maar roept tegelijkertijd de - buitengewoon ongemakkelijke - vraag op of deze stand van zaken te verdedigen is.

Geen opmerkingen: