vrijdag 23 oktober 2009

Ena Jansen opponeert

Op 22 oktober 2009 verdedigde Widjajanti Dharmowijono (verbonden aan de vakgroep Nederlands van een talenacademie in Semarang op Java) haar academisch proefschrift Van koelies, klontongs en kapiteins. Het beeld van de Chinezen in Indisch-Nederlands literair proza 1880-1950. De beeldvorming van Chinezen wordt daarin met behulp van theorie├źn uit de sociale psychologie en de imagologie in een brede waaier van teksten besproken tegen de achtergrond van de contemporaine geschiedenis. In een interview in Folia, de universiteitsblad van de UvA, omschreef de promovenda haar onderzoek als volgt: ‘In de literatuur uit de periode 1880-1900 zie je dat Chinezen expliciet zeer negatief worden afgeschilderd en veelal worden neergezet als roofvogels, menseneters en bloedzuigers. Ze worden ‘vetgemeste varkens’ genoemd die in hun koetsen Europeanen omver rijden. Na 1900 kantelt het beeld. De welvaart en rijkdom van de Chinezen neemt af. Dat het slechterikken zouden zijn komt vanaf dan meer terloops aan de orde en niet meer zo uitgesproken negatief.’ Haar promotor was prof. dr. Bert Paasman. Prof.dr. Ena Jansen opponeerde. [Illustratie: omslag van het proefschrift.]

Geen opmerkingen: