vrijdag 9 oktober 2009

Literatuur en wetenschap

Olith is de mooie roepnaam van de onderzoeksgroep ‘Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactie en conflict’ en verenigt onderzoeksgroepen van de universiteiten van Leuven, Gent, Luik, Groningen en Wenen. Op 16 en 17 november 2009 zullen Willemijn van der Linden en Ben Peperkamp deelnemen aan een door Olith georganiseerde bijeenkomst over de representatie van wetenschappelijke kennis in literatuur onder leiding van Prof. dr. Mary Kemperink (RUG), die kort geleden benoemd is tot "hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, in het bijzonder de relatie tussen literatuur en wetenschap" en met wie onze groep goede contacten onderhoudt. Er zal onder meer gesproken worden over de interpretatie van De ontdekking van de hemel van Mulisch. Illustratie: omslag van de dissertatie van Mary Kemperink.

Geen opmerkingen: