woensdag 14 oktober 2009

Research Design 2 [2009]

In periode 2 [2009] is – voor al onze gevorderde (vijfde) jaars RMA-studenten - de Engelstalige cursus ‘Research Design 2’ van start gegaan (5 ects). Doel van deze module is onze “kandidaat promovendi” vertrouwd te maken met aspecten van de nationale kennisinfrastructuur (NWO/GW, KNAW, interne en externe Onderzoekinstituten als VISOR en CLUE, OCW/Cohen), hen te helpen bij het nadenken over het eigen onderzoek in relatie tot (lopende) onderzoeksprogramma’s en hen tot slot bewust te maken van hun eigen onderzoeksprofiel.

Onderliggende gedachte is dat met dergelijke inspanningen sollicitaties naar een promotieplaats een groter kans van slagen hebben.

We operen daarbij niet alleen. We hebben enkele gastsprekers bereid gevonden hun ervaringen met deze studenten te delen: Susan Legêne en Gerard Steen (interne NWO-laureaten), Marco Last (coördinator van ons facultaire onderzoek), Jan Nap (senior medewerker NWO/GW) en een paar promovendi die in en buiten reeds gestarte (NWO)programma’s aan de slag zijn. Overbodig te zeggen dat we daar erg blij mee zijn. Verder bezoeken we samen de door de KNAW georganiseerde discussie over ‘De toekomst van de Geesteswetenschappen’ en worden we voorgelicht over on-line publicatiemogelijkheden door DANS. Bovendien biedt Mike Hannay de studenten in januari 2010 een cursus ‘Writing Academic English’ aan.

We hopen het programma af te ronden met een reeks presentaties, waarbij betrokkenen elkaars werk (als in een echte ronde) aan de hand van NWO-criteria beoordelen en evalueren. In overleg met Elseline Vester (directeur onderwijs) overwegen wij deze presentaties aan te bieden in de vorm van een voor allen toegankelijk ‘Graduate Seminar’, zodat alleen kunnen zien en horen welk onderzoek-in-ontwikkeling door de ‘jeunesse dorée’ van onze Faculteit wordt verricht. Data volgen nog. Wij nodigen jullie allen daarvoor alvast van harte uit. Het spreekt vanzelf dat deze groep studenten onze volle aandacht verdient. Ben Peperkamp is de docent van de cursus, Adrienne Huijzer de (meer dan voortreffelijke) student-assistent die voor vragen altijd per email bereikbaar is.

Geen opmerkingen: