zaterdag 1 augustus 2009

Uitdiensttreding Dr. Marco Goud

Met ingang van 1 augustus 2009 is dr. Marco Goud, die slechts op tijdelijke basis was aangesteld, niet langer werkzaam aan onze afdeling. Wij danken hem voor zijn vele bijdragen en wensen hem alle succes toe bij de voltooiing van zijn Boutensbiografie.

Geen opmerkingen: