dinsdag 25 november 2008

Commentaar!

TOT NADER ORDER UITGESTELD
Op 2 december 2008 organiseren het Huygens Instituut (KNAW) en de Vrije Universiteit Amsterdam het symposium ‘COMMENTAAR!’. Hierin wordt aandacht besteed aan thema’s als bronnen van commentaar, commentaartradities, vormen van commentaar bij specifieke genres en commentaar in digitale context. Het symposium vindt plaats in het Huygens Instituut, dat is gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag). Deelname aan het symposium is gratis, maar omdat de ruimte beperkt is, wordt u verzocht uw komst vóór 24 november a.s. te melden via info@huygensinstituut.knaw.nl. Hoe u het Huygens Instituut bereikt, vindt u hier.

In 2007 hebben het Huygens Instituut en de Vrije Universiteit voor de eerste maal een gezamenlijk symposium georganiseerd om de band tussen beide instellingen, gelegen in de bijzondere leerstoel Editiewetenschap, te onderstrepen. Het thema van 2007 was ‘BRIEVEN!’. Gezien de positieve reacties is besloten om ook dit jaar weer een symposium te organiseren, in de hoop dat er zo een mooie HI-VU-traditie van filologisch geïnspireerde symposia groeit. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘COMMENTAAR!’, waarmee aandacht zal worden besteed aan thema’s als bronnen van commentaar, commentaartradities, vormen van commentaar bij specifieke genres en commentaar in digitale context. Deze link brengt u bij het fantatische programma.

Geen opmerkingen: