zondag 10 februari 2008

Bijeenkomst Bachelorscripties 2008

Op 26 februari 2008 15.00 uur organiseert de opleiding een speciale bijeenkomst voor alle bachelorstudenten die dit voorjaar beginnen aan hun bachelorthesis (of -scriptie). Deelname is verplicht. Na een woord van welkom, krijg je uitleg over het traject, de begeleiding, de doorstroom naar de master en researchmaster, en kun je al je vragen stellen. Zie intussen de facultaire scriptiesite voor inleidende informatie. Inlichtingen over de bijeenkomst bij Dr. Ena Jansen.

Geen opmerkingen: