dinsdag 12 februari 2008

Over Bres van Nolens

In het laatste nummer van Ons erfdeel verscheen een uitgebreide bespreking van Ad Zuiderent van de voor de VSB poëzieprijs genomineerde bundel Bres van Leonard Nolens [Ons erfdeel 51 (2008), 1 [februari], p. 153-156]. Hij plaatst deze bundel in de context van het lange gedicht waarin dichters zich uitspreken over hun eigen tijd, zoals ‘Awater’ van Martinus Nijhoff of Goede manieren van Robert Anker. In het geval van Nolens gaat het vooral om de positie van de dichter ten opzichte van een naoorlogse geschiedenis waarin de studentenrevolte van mei 1968 een cruciaal moment is.

Geen opmerkingen: