donderdag 30 augustus 2007

Fatale vrouwen

Op 7 september 2007 houdt dr. Jacqueline Bel een lezing tijdens het colloquium 'Eenheid in ver-scheidenheid. Visies op literatuur en literatuurwetenschap'. In haar lezing, getiteld 'Judith, Helegabalus, Salomé. Of: hoe decadent is de Nederlandse literatuur' gaat dr. Jacqueline Bel, mede aan de hand van beelden van fatale vrouwen als Judith en Salomé en decadente helden als Helegabalus in op de vraag in hoeverre het decadentisme als een belangrijke stroming gezien kan worden in de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Daarbij komt ook de vraag aan bod of literaire stromingen een belangrijke rol kunnen of moeten spelen in de literatuurgeschiedschrijving. [Illustratie: Salome, door Pierre Bonnaud]

Geen opmerkingen: