dinsdag 28 augustus 2007

De moderne vrouw en de liefde

In haar onlangs voltooide masterscriptie heeft Lisette Goluke onderzocht hoe de liefde in moderne romans van vrouwelijke schrijvers wordt gerepresenteerd. Hiervoor heeft zij vijf romans uit de periode van 1985 tot 2000 aan een naratologische en thematische analyse onderworpen tegen de achtergrond van veranderingen in opvattingen over (liefdes)relaties en daarmee samenhangende verwachtingspatronen en praktijken. Om de aldus verworven inzichten relief te geven is bovendien receptieonderzoek verricht onder een groep lezers en bestudeerd hoe critici over deze romans hebben geoordeeld.

Voor dit onderzoek zijn sociologische publicaties geraadpleegd alsmede literatuurgeschiedenissen, recensies, internetbronnen en - uiteraard - de romans zelf. Bovendien is een vragenlijst opgesteld ten behoeve van het lezersonderzoek. De conclusie luidt dat vrouwelijke auteurs een eigentijdse en subtiele bijdrage leveren aan de moderne literaire ars amatoria, waarbij zij de liefde vanuit verschillende invalshoeken open en vooral genuanceerd presenteren. Daarmee beantwoorden zij volop aan de behoefte van de lezers die bij het uitgevoerde lezersonderzoek betrokken waren. [Illustratie: De kus, door Gustav Klimt (1908)]

Lisette Goluke: De moderne vrouw en de liefde. Een onderzoek naar de beschrijving en beleving van de liefde in romans van vrouwelijke auteurs aan het eind van de twintigste eeuw en de perceptie van de lezers. Masterscriptie VU: Amsterdam 2007.

Begeleider: Prof.dr. Ena Jansen

Geen opmerkingen: