zondag 23 september 2012

Jong talentbeleid: Hanna Marije Booij in dienst


Per 1 mei 2012 is Hanna Marije Booij bij ons in tijdelijk dienst getreden (0,8 fte). Wij zijn blij met haar komst. Ze heeft de Bachelor en Master (Moderne) Nederlandse Letterkunde afgerond (VU) en daarnaast heeft zij de studentenbelangen behartigd door achtereenvolgens plaats te nemen in de Facultaire Studentenraad (FSR VU) en het Faculteitsbestuur Letteren (FB VU). 

Nu werkt ze als medewerker onderzoek en onderwijs. Wat betreft het onderzoek assisteert zij Jacqueline Bel bij de afronding van de Literatuurgeschiedenis die in opdracht van de Nederlandse Taalunie wordt samengesteld. Plan is de kopij uiterlijk begin 2013 gereed te hebben. Op het terrein van onderwijsvernieuwing zal Hanna Marije zich bezighouden met de nieuwe opleiding Literatuur & Samenleving die hopelijk in september 2013 van start zal gaan. Bovendien is ze betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe website www.literatuurensamenleving.nl die we volgende maand hopen te lanceren. 

Geen opmerkingen: