dinsdag 4 september 2012

Gekweekte regels

Gekweekte regels van Gerling: omslag 
Ga naar de nieuwe website

Op 28 september 2012 wordt in de VU boekhandel het boek gepresenteerd dat Marijntje Gerling heeft geschreven over een van meest gelezen romans van Jan Siebelink, Knielen op een bed violen. Tijdens de bijeenkomst - die 17.00 uur begint - zal Johan Koppenol een feestelijk woordje spreken. Gerling is oud student van Ben Peperkamp (UU) en werkt aan de VU aan een proefschrift over literatuur en religie. Peperkamp zelf is vanwege zware bestuurlijke verplichtingen vanwege de raad voor cultuur verhinderd.

In dit boek - Gekweekte regels; de  boeken van Jan Siebelink senior, uitgegeven bij Brandaan te Barneveld - presenteert Gerling elf boeken die ten grondslag hebben gelegen aan Knielen op een bed violen, een literair werk dat een sterk godsdienstige (zo niet: apert godsdienstwaanzinnige) insteek heeft en waarin meermalen naar (bevindelijk) theologisch werk wordt verwezen. Deze elf boeken zijn afkomstig uit de bibliotheek van vader Siebelink, waarvan de zoon bij het schrijven van zijn roman dankbaar gebruik heeft gemaakt. In Gekweekte regels worden steeds aan de hand van foto's die oude, theologische werken toegelicht en in verband gebracht met aspecten van het proza. Resultaat is een boek dat de lezer inzicht kan verschaffen in de (totstandkoming van) de roman, maar vooral ook in voor de interpretatie cruciale contextuele begrippen als 'Nadere Reformatie' en 'Puritanisme' en bovendien intertekstuele aspecten van de romantekst verduidelijkt.

Dit boek combineert theologie en kerkgeschiedenis met moderne letterkunde op een toegankelijke en aanschouwelijke wijze. Het biedt bovendien voor de lezer van Knielen op een bed violen een interessant inkijkje in het persoonlijk geloof van Siebelinks vader, mede op basis waarvan Siebeink junior zijn bestseller schreef.

Iedereen weet zich thans van harte voor de presentatie uitgenodigd.

Ga naar de nieuwe website

_______________________________________________________________________

Hannah Marije Boij maakte de volgende foto van de aanbieding van het boek, vrijdag 28 september 2012 des namiddags in de VU-boekhandel: links Marijntje, die op het punt staat het eerste exemplaar van Gekweekte regels te overhandigen aan Jan Siebelink.Geen opmerkingen: