woensdag 23 november 2011

Berkeley


Van eind augustus tot begin november 2011 verbleef promovenda Willemijn van der Linden aan de University of California, Berkeley. Zij volgende daar PhD-seminars en verzorgde enkele colleges. Een aanzienlijk deel van haar onderzoekswerkzaamheden heeft zij verricht in de monumentale en zeer rijke Doe Library (zie de foto), waar ook Harry Mulisch zelf als 'writer in residence' lezend en studerend zou hebben doorgebracht. Willemijn hoopt volgend jaar (2012) haar dissertatie over De ontdekking van de hemel gereed te hebben. 

Geen opmerkingen: