zaterdag 30 juli 2011

Metamorfoze

Papier
Bureau Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed, stelt de komende jaren (2011-2013) geld beschikbaar voor de conservering van tijdschriften. Behalve fysieke conservering door bijvoorbeeld ontzuring worden de tijdschriften ook gedigitaliseerd om de originelen, na beschikbaarstelling via internet, zoveel mogelijk aan het gebruik te kunnen onttrekken. 

De uitvoering van digitalisering wil Bureau Metamorfoze centraal beleggen bij de Koninklijke Bibliotheek. De inhoudelijke beoordeling van de voor bewerking aangemelde tijdschriftentitels wil Bureau Metamorfoze graag overlaten aan een inhoudelijke adviescommissie, waarvan prof.dr. Sophie Levie van de Radboud Universiteit Nijmegen voorzitter is. Ben Peperkamp is mei 2011 gevaagd tot deze commissie toe te treden. Daarmee hoopt hij opnieuw een bijdrage te leveren aan de voortgaande digitalisering van ons literair erfgoed. 

Geen opmerkingen: