dinsdag 19 juli 2011

Literatuur, Congo en Indië


In zijn met succes voltooide masterscriptie onderzoekt Jelmer Pol onder meer de wijze waarop de inheemse bevolking wordt gerepresenteerd in Nederlandstalige werken uit de Congoliteratuur en de Indische literatuur. Hij analyseert daartoe zestien literaire werken, die evenredig zijn verdeeld over de twee gekozen peilmomenten 1900 en 1935. 

Jelmer concludeert op basis van zijn analyses dat de inheemse bevolking in beide literaturen dikwijls uiterst stereotiep wordt beschreven. Tevens onderzoekt hij de wijze waarop de Vlaamse katholieke missie in de Congoliteratuur is gerepresenteerd: als vertegenwoordigers van een superieur westers, christeliijk "beschavingsideaal" waaraan men zich in dankbaarheid te onderwerpen heeft. Toch is, volgens hem, in zowel het literair proza van Congo als van Indië ook een kritisch geluid ten opzichte van het koloniale beleid te horen. In die zin blijkt het door hem onderzochte corpus ook subversief.

Illustratie: omslag van een strip van Kuifje door Hergé, of hoe de westerse beschaving Afrika binnenrijdt.

Begeleider: Jacqueline Bel

Geen opmerkingen: