dinsdag 19 juli 2011

Ben Peperkamp & de Raad voor Cultuur

Prof. dr. Ben Peperkamp, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is per 1 maart 2011 - op voordracht van de Raad voor Cultuur - door Drs. Halbe Zijlstra, de Staatssecretaris van OCW, benoemd tot voorzitter van de Commissie Letteren & Bibliotheken. Hij volgt daarmee Anne Rube op, die het voorzitterschap vele jaren vervulde. Eerder was Ben Peperkamp lid van een Verkenningscommissie van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, AWT, en adviseur bij het Nederlands Letterenfonds en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, BKKC.

Heb je het dan al niet druk genoeg? "Ja! Maar in tijden van evidente zorg over de toekomst van onze kunstsubsidies en openbare bibliotheekvoorzieningen (klik hier voor een voorbeeld) is een geëngageerd beleid meer dan nodig. Ik hoop daaraan constructief met de overige commissieleden, het uitmuntende secretariaat van de Raad en de betrokken ambtenaren van het Ministerie bij te dragen. Deze zomer werk ik me in, door het lezen van vele oude én nieuwe stukken en breng ik werkbezoeken aan betrokken (lees ook: door bezuinigingen getroffen) instellingen. Moedig verder, moedig verder! Het denken over nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, slimme digitalisering van ons (literaire) erfgoed en de functie van de openbare bibliotheken in een veranderend medialandschap vormen daarbij speerpunten. Vanuit de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit, die een maatschappelijk betrokken onderzoeksinstelling wil zijn, weet ik me bij dit nieuwe advieswerk krachtig ondersteund."

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidiebesluiten. De raad stond volop in de belangstelling van de pers, toen bleek dat het advies van de raad over het cultuurbeleid 2013-2016 op onderdelen botste met de beleidsvoornemens van de Staatssecretaris van OCW, Zijlstra. Het is wachten op de studie waarin de politieke, sociaal-maatschappelijke, institutionele, economische en esthetische dimensies van het protest worden geanalyseerd. Want de boosheid - "Nederland schreeuwt" - heeft de zaak er niet altijd helderder op gemaakt.

Geen opmerkingen: