dinsdag 1 maart 2011

Sleuteloog als herinneringstekst

In haar onlangs voltooide masterscriptie analyseert Marjo Snoodijk de roman Sleuteloog van Hella Haasse als een zogenaamde herinneringstekst. In deze  roman staat immers het Nederlands koloniale verleden in IndiĆ« centraal. Uitgangspunt is, in het voetspoor van het werk van Ann Rigney, dat wanneer literaire auteurs historische gebeurtenissen representeren - of over maatschappelijke veranderingen of trauma’s schrijven - een monument kunnen oprichten dat mede bijdraagt aan de vorming van ons collectief geheugen. Hoe dat precies in en met de roman van Haasse gebeurt, is door Marjo grondig in haar scriptie onderzocht in het perspectief van recente theorievorming. Jacqueline Bel begeleidde haar. Wij feliciteren Marjo van harte met haar voltooide werk! 

Geen opmerkingen: