dinsdag 1 maart 2011

Literatuur en religie

In 2008 begon Drs. Marijntje Gerling, die zowel letteren als theologie studeerde aan de Universiteit Utrecht, bij Ben Peperkamp met haar (buiten)promotieonderzoek naar de dynamische betrekkingen tussen literatuur en religie. Haar interesse voor dit onderwerp werd gewekt toen zij begon aan haar doctoraalscriptie waarin het intertekstuele verband tussen Das Heilige (1917) van de theoloog Rudolf Otto (1869-1937) en de roman Siegfried (2001) van Harry Mulisch wordt onderzocht. Dit werk mondde uit in een mooi artikel: 'Siegfried en Das Heilige. Over de representatie van godsdienstwetenschappelijke kennis in een roman van Harry Mulisch’, in: Nederlandse Letterkunde 12 (2007), p. 73-93.

Ook in haar dissertatie wil Gerling onderzoeken hoe moderne Nederlandstalige literatuur en religie zich tot elkaar verhouden. Haar uitgangspunt is dat het begrip religie in onze cultuur en literatuur géén eenduidige categorie aanduidt, maar betrekking heeft op uiteenlopende dimensies van taal, handelingspraktijk en (boven)werkelijkheid  en dat deze meerduidigheid in de analyse van literaire representaties van religie moet worden meegenomen. Een en ander zal worden uitgewerkt en gedemonstreerd in een intertekstuele analyse en interpretatie van Jan Siebelinks bestseller Knielen op een violen.

Marijntje Gerling werkt momenteel als literatuurcritica bij het Nederlands Dagblad

Geen opmerkingen: