vrijdag 11 maart 2011

Ronald Giphart doceert

Klas met Ronald Giphart

Onze gastschrijver, Ronald Giphart, was de tweede week van maart 2011 te gast bij het bachelorcollege Boekwetenschap en Literaire Bedrijf. De week ervoor hadden enkele studenten de schrijver reeds mogen horen spreken over Boccaccio in het kader van de succesvolle reeks Literatuur op de Zuidas.

Men vroeg de schrijver onder meer (vertelde Louike Stassen, die er bij was en er verslag van deed): 'vindt u niet dat alle commercie rond de letterkunde afbreuk doet aan de status ervan? Is het niet zo dat men tegenwoordig enkel nog schrijvers leest die meedraaien in het mediacircus en dat men dus minder let op kwaliteit?' Het antwoord bleek even oprecht als helder. ‘Je zal voor een groot deel wel moeten meedraaien in dat circus, wil je ten minste gelezen worden. Van de vijftig auteurs die twintig jaar geleden debuteerden, worden er nog maar vier gelezen. En dat zijn nu juist ook die auteurs die de publiciteit niet schuwen en schuwden.’

Vervolgens ontstond een levendige discussie over de verkoop van en de status van literatuur (of: hoe prestige en economie zich tot elkaar verhouden). Giphart wist de studenten te overtuigen van het feit dat nobele ideeën over het prestige van literatuur in economisch opzicht weinig waarde hebben. Intussen sloeg hij achteloos op zijn nieuwe roman IJsland en noemde dit werk een product.

Dit perspectief geeft te denken - zeker voor de studenten die een functie in een (literaire) uitgeverij ambiëren en het schrijverschap mede willen begrijpen als een vorm van cultureel ondernemerschap. 'Schrijven is leuk; maar er moet ook een cent aan verdiend kunnen worden.' 

Op de foto: de studenten, Jacqueline Bel (tweede van rechts) en hun gast, Ronald Giphart (uiterst rechts) in een collegezaal van de VU. Klik hier voor een vergroting.

Geen opmerkingen: