zondag 21 juni 2009

De Joodse Messias

In juni 2009 voltooide Hannah Jansen haar bachelorscriptie over De Joodse Messias van Arnon Grunberg. Daarin vraagt zij aandacht voor de "joodse elementen" in deze roman. In het bijzonder gaat zij na hoe Grunberg de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog representeert. Bovendien heeft Hannah de literaire kritische respons op de roman bestudeerd.

Hannah Janssen: Ironische Roman of Grote Jiddische Roman om het lijden te verzachten? Over Joodse elementen en het beeld van lijden en troost in De Joodse Messias van Arnon Grunberg. Bachelorscriptie VU: Amsterdam 2009.

Begeleider: Dr. Jacqueline Bel

Geen opmerkingen: