maandag 28 september 2009

Eva en de psychiatrie

Irene Schouten heeft in haar in september 2009 voltooide masterscriptie verslag gedaan van een intertekstueel onderzoek naar de beroemde roman Eva van Carry van Bruggen uit 1927. Daarbij heeft zij in het bijzonder aandacht gevraagd voor de wijze waarop het hoofdpersonage zich verhoudt tot eigentijdse psychiatrische inzichten, mede in relatie tot het Literature & Science-onderzoek van Ben Peperkamp. Veronderstelling daarbij was dat het tragische ziektebeeld van het personage Eva mede is vormgegeven naar hetgeen men indertijd wist over psychopathologie (in het bijzonder: hysterie). Het veelgelezen Leerboek der psychiatrie [1911-1912] van Gerbrand Jelgersma is daarbij als repoussoir gebruikt. Het staat vast dat dit leerboek tot ver in de jaren dertig van de vorige eeuw als standaardwerk is gewaardeerd en ook publieke belangstelling genoot.

Met haar werkstuk heeft Irene bijgedragen aan onze kennis van de representatie van medische kennis in romanliteratuur (waarover internationaal met regelmaat gepubliceerd wordt) en bovendien onze letterkundige inzichten in de bewuste roman verdiept. [Illustratie: omslag van de recente editie van Eva in de Deltareeks.]

Begeleider: Prof.dr. Ben Peperkamp

Geen opmerkingen: