dinsdag 29 september 2009

Elaine Ernst & The art of tagging


In haar in september 2009 voltooide bachelorscriptie heeft Elaine Ernst verslag gedaan van haar onderzoek naar tagging: het systematisch en ondubbelzinnig coderen van inhoudelijke en formele tekstelementen in een digitaal tekstcorpus ten behoeve van (tekstanalytisch) onderzoek. Haar inzichten heeft zij daarbij beproefd op een deel van de literaire brieven van en aan de dichter en criticus Albert Verwey. In dit verband editeerde Elaine de (gedigitaliseerde) correspondentie tussen Verwey en de dichteres Henriƫtte Labberton-Drabbe. Daarmee leverde zij een bijdrage aan het onderzoek naar digitaal erfgoedbeheer aan het Huygens Insituut, waar zij enkele maanden stage liep.

Begeleiders: Prof.dr. Annermarie Kets en Prof.dr. Ben Peperkamp

Geen opmerkingen: