vrijdag 8 maart 2013

Dick Schram over Elrud Ibsch

Hij heeft bij haar gestudeerd en is haar opgevolgd. In een korte bijdrage herdenkt prof.dr. Dick Schram Elrud Ibsch, die onlangs overleed. "Ze was zeer belangstellend in mensen, was altijd aardig en ging zeer goed gekleed. Ze hield van muziek (ze heeft zelf cello gespeeld) en met haar echtgenoot wandelde ze veel en graag. Tot het laatst is ze zichzelf gebleven: aardig, belangstellend, op de hoogte van ontwikkelingen."

Zie voor de toespraak die Schram hield bij aan de aanbieding van Ibsch laatste, postuum verschenen boek literatuur en samenleving http://literatuurensamenleving.nl/?page_id=4908.

Geen opmerkingen: