dinsdag 13 november 2012

Hafid BouazzaGa naar de nieuwe website

Rosa Scheffer deed voor haar in 2012 voltooide bachelorscriptie onderzoek naar de positie van Hafid Bouazza in de Nederlandse literatuur. Ze legt uit waarom Bouazza een bijzondere schrijver is. Dat is hij ‘niet alleen vanwege zijn stijl, maar ook omdat hij weigerde bij de groep migrantenschrijvers ingedeeld te worden’. 

Rosa’s scriptie geeft op intelligente wijze inzicht in hoe er binnen de literaire kritiek tegen migrantenschrijvers wordt aangekeken en wat het binnen het literaire veld betekent wanneer een auteur op die wijze wordt neergezet. ‘Ik wil grip krijgen op de spanning die ontstaat door hoe Bouazza gepositioneerd wordt in de Nederlandse literatuur en zijn voortdurende ontkenning daarvan’.

Haar scriptie laat zien hoe minder- en meerderheidslabels die op schrijvers met een etnische achtergrond worden geplakt in recensies tot stand komen. Dat doet zij aan de hand van concrete cijfers. Maar haar scriptie biedt meer. Er wordt ook in getoond hoe Bouazza in interviews de recensenten opvoedde. ‘Ik wil de etniciteit ontstijgen,’ is een uitspraak die ze van hem aanhaalt. Uiteindelijk geeft Rosa aan hoe Bouazza volgens haar zinvoller gepositioneerd kan worden: ‘Concluderend kan ik zeggen dat Hafid Bouazza een Nederlandse auteur is wiens werk veel postmoderne kenmerken vertoont.’ Bij de behandeling van die postmoderne kenmerken demonstreert Rosa ook haar tekstinterpretatieve vaardigheden.

Rosa Scheffer, De positie van Hafid Bouazza in de Nederlandse literatuur. Bachelorscriptie VU, Amsterdam 2012

Begeleider: drs. Arie Storm

Geen opmerkingen: