zaterdag 26 mei 2012

Slagen in cultuur

De bezuinigingen op de basisinfrastructuur slaan gaten in het cultuurbestel. Met name talentontwikkeling en een pluriform cultuuraanbod staan onder druk als gevolg van het overheidsbeleid, dat immers minder middelen voor de kunsten reserveert. Dat constateert de Raad voor Cultuur in ‘Slagen in Cultuur: advies over de culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016’ dat eind mei 2012 is verschenen. De raad ziet echter ook positieve ontwikkelingen; de bezuinigingen zetten de sector in beweging. De omslag naar een cultuursector die minder afhankelijk is van de overheid, is in volle gang. Samenwerkingsverbanden blijken een meerwaarde te hebben. 

Ben Peperkamp is mede verantwoordelijk voor de adviezen die de raad heeft gepubliceerd met betrekking tot de sector Letteren en Bibliotheken. De tekst van het advies (en alle latere) kunnen op de site van de raad worden geraadpleegd. 

Geen opmerkingen: