maandag 31 oktober 2011

De dorpsomroeper is terug


‘De dorpsomroeper is terug!’ Zo luidt de titel van de masterscriptie van Coen Borgman waarmee hij in september 2011 succesvol afstudeerde. Deze titel ontleende hij aan een uitspraak die Adriaan Jaeggi deed bij zijn aanstelling in januari 2005 als "eerste stadsdichter van Amsterdam". De scriptie behelst een onderzoek naar het stadsdichterschap in het algemeen en dat van Jaeggi in het bijzonder.  

De analyse waarvan zijn scriptie verslag doet, bestaat uit drie componenten. In de eerste plaats onderzoekt Borgman actoren en instituties uit het cultureel verleden die elementen van het modern (publiek) stadsdichterschap bevatten. In de tweede plaats atendeert Borgman op enkele buitenlandse instituties waaraan het tegenwoordig (Amsterdams) stadsdichterschap schatplichtig lijkt. En tot slot laat Borgman zien hoe de aanstelling van Adriaan Jaeggi tot stand kwam. Daarbij maakt hij gebruik van  beleidstukken van de gemeente Amsterdam. 

In enkele‘intermezzo’s’ biedt zijn scriptie een beschrijving en interpretatie van twee in de media uitgevochten relletjes die met het stadsdichterschap verband houden; ook deze stukken dragen bij aan een beter begrip van dit 21ste eeuwse culturele verschijnsel.  

Begeleiding: Ena Jansen

Geen opmerkingen: