zaterdag 16 juli 2011

Protesten tegen huisverkoop

Aan Keizersgracht 141 te Amsterdam bevindt zich een monumentaal grachtenpand uit 1620 dat inmiddels bijna negentig jaar in bezit is van een aantal verenigingen dat  zich richt op cultureel verkeer met Zuid-Afrika. De colleges Zuid-Afrikaanse letterkunde - die Ena Jansen  onze VU-studenten jaarlijks aanbiedt - worden steevast op deze schitterende locatie gegeven. De bibliotheek, die circa 45000 titels omvat, wordt immers allerwegen beschouwd als de beste Zuid-Afrikaanse bibliotheek buiten Zuid-Afrika. Het Huis huisvest bovendien een rijk archief en is een levendige en gerenommeerde culturele instelling met een zeer hoge erfgoedwaarde. Tot zover niets dan goeds.
De gebruikersgemeenschap van het Huis werd evenwel onlangs opgeschrikt door het voornemen van de eigenaar, de Stichting ZASM, het pand te koop aan te bieden. Ena Jansen, grootverbruiker van het Huis, heeft daartegen geprotesteerd door onder meer het artikel ‘Huis met toekomst!’ te schrijven voor het Maandblad Zuid-Afrika. Klik hier voor de tekst van deze protestbijdrage.
Daarbij laat Ena het niet. Tijdens het congres van de Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek aan de Universiteit van Wes-Kaapland in Kaapstad (10-13 juli 2011) zal zij een referaat verzorgen over het Huis "als plek van herinnering" - bestemd voor zowel Nederlandse onderzoekers als generaties Afrikaanse studenten en bezoekers van Amsterdam. Zie de website voor meer informatie over deze bijeenkomst en de bewogen opvattingen van Ena. 

Geen opmerkingen: