maandag 16 mei 2011

Oppositie in Port Elizabeth

Maria E. Botha promoveerde in april 2011 bij prof. dr. Helize van Vuuren aan de Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth op het proefschrift Die outobiografiese kode in Antjie Krog se poëtiese oeuvre. Haar conclusie luidt: “Outobiografiese geskrifte is in al hul diverse vorme moeilik vaspenbaar. Dit muteer, versprei, groei en vloei oor die grense van verskeie genres. Dit het duidelik geword dat outobiografie en digkuns as genres nie los van mekaar ontleed kan word nie. Veral in Krog se poësie is die grense tussen die genres opgehef en skuif die genres ineen en dring mekaar se terreine binne. Selfs in Krog se skrywersoutobiografieë in prosavorm oorvleuel feit en fiksie met poëtiese metaforiek." Ena Jansen opponeerde. Voor de integrale tekst van de dissertatie volge men deze link. Op de foto: Antjie Krog.

Geen opmerkingen: