woensdag 20 april 2011

Kunst & Markt

Het NWO-programma Transformaties in Kunst en Cultuur organiseert op 26 mei 2011 een slotcongres over recente ontwikkelingen op het gebied van Kunst & Markt. 

"De kunst- en cultuursector is zich de laatste decennia steeds meer gaan richten op de markt en een bedrijfmatige aanpak van bestuur en uitvoering. Kunstenaars ontpopten zich als culturele ondernemers, musea timmerden aan de weg met megatentoonstellingen, museumshops en merchandising. Deze heroriƫntatie op vraag- en afzetmogelijkheden kwam deels op eigen initiatief, deels onder druk van de politiek tot stand. Het economische discours domineert inmiddels het overheidsbeleid ten aanzien van kunst en cultuur, wat zorgt voor onrust in de wereld van kunstenaars, kunstliefhebbers, musea en andere culturele instellingen, zeker nu er vanwege de recessie fors bezuinigd moet worden. De culturele elite en de belangrijkste spelers binnen het culturele veld hebben traditioneel een aversie tegen alles wat 'riekt naar commercie'. De mythe van de autonomie van de kunsten voedt deze houding. Tegelijkertijd zijn juist de hogere sociale klassen alleseters geworden op het gebied van kunst en cultuur. Dit veranderde consumptiepatroon heeft echter nauwelijks geleid tot een genuanceerdere houding ten aanzien van de markt.

De sprekers op dit congres zullen proberen deze complexe constellatie inzichtelijk te maken op basis van hun onderzoek en praktijkervaringen. De inzet is om een dialoog tot stand te brengen tussen wetenschappers, kunstenaars, curatoren, beleidsmakers, en andere professionals om samen de fundamentele veranderingen waarmee de culturele sector geconfronteerd wordt te duiden."

Ben Peperkamp had de afgelopen jaren zitting in de programmacommissie. Meer informatie op de website van NWO. De tekst van het oorspronkelijke - visionaire - programma kan nog steeds worden gelezen

Geen opmerkingen: