vrijdag 18 maart 2011

VU-letterkundige overleden

Trinus Riemersma, Fries schrijvers, is dinsdag 15 maart 2011 in Leeuwarden op 72-jarige leeftijd overleden. Riemersma won twee keer de Gysbert Japicxprijs, de belangrijkste Friese literaire onderscheiding. Hij studeerde Fries en promoveerde op Proza van het platteland. Een onderzoek naar de normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855 - 1945 [Bolswert, Koperative Utjowerij, 1984. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.] Vervolgens was hij tot 1992, toen de richting uit ons curriculum verdween, wetenschappelijk medewerker Fries aan de Vrije Universiteit; in deze bijzondere hoedanigheid heeft hij meermalen met neerlandici van ver vóór onze tijd overleg gepleegd. Meer naar aanleiding Trinus' verscheiden in NRC boeken. Voor een (auteurs)profiel raadplege men het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Geen opmerkingen: