dinsdag 21 september 2010

Vaknetwerk leraren gaat moedig verder [2010/11]!

Op 8 oktober 2010 spreken wij opnieuw met een groep betrokken leraren uit het Middelbaar Onderwijs, in vervolg op de startbijeenkomst van september 2009. Onderwerp van gesprek blijft de inrichting van het literatuuronderwijs. Nieuwe deelnemers (studenten, leraren, universitair docenten) zijn van harte welkom. Doel is een nieuwe cursus te ontwikkelen voor scholieren uit de hoogste klassen van HAVO-VWO, waarin de productie (schrijven en digitaal uitgeven) van eigen werk centraal staat.

Geen opmerkingen: