maandag 25 januari 2010

Geestelijke lenigheid

Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930. Zo luidt de titel van het indrukwekkende proefschrift waarop L.K. Vermeer op 21 januari 2010 aan de Rijksuniversiteit van Groningen de graad van doctor verwierf. Promotor was prof. dr. Mary Kemperink. Voor een samenvatting raadplege men Narcis. Ben Peperkamp opponeerde. De integrale digitale tekst is te vinden op de website http://irs.ub.rug.nl/ppn/323775942. Het boek bevat een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de wijze waarop (natuur)wetenschappelijk denken het literaire domein heeft be├»nvloed en beschrijft enkele tot op heden nauwelijks onderzochte dimensies van de laat negentiende-eeuwse wetenschappelijke cultuur.

Geen opmerkingen: