vrijdag 30 oktober 2009

Ena Jansen opponeert wederom

Op 28 oktober 2009 promoveerde Saskia Lourens (een aio bij de onderzoekschool ASCA van de Universiteit van Amsterdam) bij prof. dr. Mieke Bal na verdediging van een proefschrift getiteld Writing History. National Identity in André Brink’s Post-Apartheid Fiction. Prof.dr. Ena Jansen voerde oppositie. Doel van het promotieonderzoek was om na te gaan welk beeld van de Zuid-Afrikaanse identiteit na de val van het apartheidsbewind opduikt in de hedendaagse Zuid-Afrikaanse literatuur. Na die val in 1994 kreeg de Zuid-Afrikaanse identiteit een heel andere invulling dan voorheen: waar bevolkingsgroepen voorheen lijnrecht tegenover elkaar werden gezet, werd nu verwacht dat iedereen zich verbonden voelde in het deelnemen aan één enkele, inclusieve, nationale identiteit. Dat het niet zo eenvoudig is deze identiteit zomaar aan te nemen, en dat de tragische geschiedenis van Zuid-Afrika zich niet simpel weg laat werken, wordt zowel in politieke debatten als in verschillende culturele uitingen in Zuid-Afrika uitgedrukt. De promovenda keek naar 'zes post-apartheid werken' van de Zuid-Afrikaanse auteur André Brink. Daarin gaat de schrijver de dialoog met de geschiedenis aan en belichaamt hij het dilemma van de Zuid-Afrikaanse identiteit, namelijk de behoefte aan een gelijktijdige reconstructie en deconstructie van nationale identiteit.

Ena Jansen interviewde Brink [op de foto] tijdens het Crossing Border Festival 2007 in Den Haag. Klik hier voor een foto van dat vraaggesprek en zie elders op dit blog voor informatie over dit Festival.

Geen opmerkingen: