vrijdag 10 oktober 2008

Leesclub (8) - Lange dagen van Pia de Jong

Na het eerste succesvolle seizoen, is er alle reden de VU-leesclub voort te zetten. Op vrijdag 7 november 2008 (in 12A39, 15.30 uur) lezen en bespreken we Pia de Jong, Lange dagen [Amsterdam: Prometheus; 254 blz], dat door Elsbeth Etty jubelend werd besproken in NRC Boeken van vrijdag 3 oktober j.l. Iedereen is welkom, mits de roman gelezen is. Na afloop heffen we het glas op ons zelf en de literatuur.

Geen opmerkingen: