zaterdag 6 september 2008

Saskia Stehouwer: nieuwe promovenda

Per 1 september 2008 is Saskia Stehouwer in dienst getreden als assistent in opleiding. Haar onderzoeksaanvraag werd gunstig beoordeeld door het nieuwe interfacultair onderzoeksinstituut voor de studie van religie, cultuur en samenleving, VISOR: VU-Institute for the Study of Religion, Culture and Society. Zij hoopt - bij een deeltijdaanstelling van 0,4 fte - in 2014 haar dissertatie te verdedigen.

Saskia rondde de studie Nederlands af aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 met een scriptie getiteld ‘Een taal die vlak onder de woorden zweeft; muziek in het werk van J. Bernlef’. Tom van Deel was haar begeleider. Een aanbod om na haar studie een nieuwe editie van de poĆ«zie van Gorter te bezorgen sloeg zij met jeugdige onbezonnenheid af, om via allerlei omzwervingen alsnog op de VU te belanden als redacteur en coƶrdinator van SAVUSA, het Zuid-Afrika instituut van de VU. SAVUSA heeft een aantal publicaties gerealiseerd samen met Zuid-Afrikaanse universiteiten. Bovendien heeft SAVUSA het Desmond Tutu Programma ontwikkeld dat inmiddels vier part-time leerstoelen omvat. Dit ambitieuze programma zal op 4 december in het bijzijn van Tutu zelf worden gelanceerd in de Aula van onze Universiteit.

In haar dissertatie wil Saskia onderzoeken hoe Zuid-Afrikaanse dichters van nu in hun werk het post-apartheids verzoeningsstreven representeren. Daarbij wil zij onder meer aandacht vragen voor de landschapsmetaforen, omdat verzoening in Zuid-Afrika veel te maken heeft met het zoeken naar een nieuwe plaats in het veranderende landschap. Interpretatie, engagement, identiteit en intertekstualiteit vormen daarmee de kernwoorden van haar onderzoeksplan. In het tijdschrift Zuid-Afrika [jaargang 85 nummer 6, juni 2008 p. 122] publiceerde zij onder de titel 'De lijfelijkheid van landschap: verzoening en vegroeiing´ een korte beschouwing over haar wetenschappelijk werk.

Saskia is inmiddels lid van OSL. Bovendien is zij met haar promotor, Ben Peperkamp, betrokken bij de organisatie van een nieuwe reeks lezingen: VU-lectures on Culture, Literature & Religion. Over de opzet van deze reeks lezingen hopen beiden spoedig in een Call for Papers te rapporteren.

Saskia heeft haar intrek genomen in 11A17. Haar emailadres is s.stehouwer@let.vu.nl. De leerstoelgroep is blij met haar komst.

[In English] On september 1, 2008, Drs. Saskia Stehouwer has started her PhD-research. Since the demise of Apartheid, South Africa has been in search of becoming a reconciled nation. South African poets have played, and are playing, an important role in this, by voicing this quest in their poems. Departing from a mainly theological definition of reconciliation in the South African context she wants to study how processes of reconciliation are represented in contemporary South African poetry, by focusing on intertextuality, engagement and questions of identity. Specifically, she wants to pay attention to landscape metaphors. Reconciliation in South Africa is closely related to a redefining of the South African landscape and people's place in this new landscape; therefore she argues that metaphors of place will yield interesting insights into poets' ideas about processes of reconciliation in their country, as expressed in their work.

Geen opmerkingen: