dinsdag 13 mei 2008

Ambivalentie en Leopolds gedichten

Dick van Halsema publiceerde onlangs een nieuw artikel: 'Filosofie in de poëzie van J.H. Leopold: een rijke bron van ambivalentie' . In: Philippus Breuker en Jan Gulmans (red.), De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900. Leeuwarden 2008, p. 87-102. Deze bijdrage is gebaseerd op een lezing die Van Halsema in 2007 hield voor het Obe Postma Selskip.

Geen opmerkingen: