woensdag 12 maart 2008

Cees Nooteboom op de VU

Op donderdag 3 april 2008 organiseert de afdeling Oudheid van de Vrije Universiteit Amsterdam een middag over het werk van Cees Nooteboom, zijn werk en de klassieke oudheid. De auteur zelf zal aan dit symposium deelnemen. Het programma is als volgt:

14.00 uur: dr. Trudie Favié (Literatuurwetenschapper VU), Het poëtische oeuvre van Cees Nooteboom vanaf het beginjaar (1956) tot heden.
14.30 uur: prof. dr. Piet Schrijvers (em. hoogleraar Latijn, Leiden), Nootebooms spiegel. De Lucretius-gedichten van Cees Nooteboom in historisch perspectief.
15.00 uur: theepauze
15.30 uur: Rondetafelgesprek met Nooteboom over de klassieke oudheid in zijn poëzie en proza. Dit gesprek vindt plaats onder leiding van Mieke Koenen (UD Latijn VU), in samenwerking met studenten van het Mastercollege Receptie van de klassieke oudheid.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom, ook de studenten Nederlands! Ben Peperkamp zal als voorzitter opereren. Locatie: Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam, zaal 10A00. Aanmelden bij Mieke Koenen: mh.koenen@let.vu.nl (020 5986465)

'Nooit zal er meer een taal komen als het Latijn, nooit meer zullen precisie en schoonheid en uitdrukking zo’n eenheid vormen. Al onze talen hebben te veel woorden, kijk maar in de tweetalige uitgaven, links de weinige, de gemeten woorden, de gebeeldhouwde regels, rechts de volle pagina, de verkeersopstopping, het woordgedrang, het onoverzichtelijke gebrabbel.' Uit: Cees Nooteboom, Het volgende verhaal (1991), p. 13.

Geen opmerkingen: