dinsdag 18 december 2007

Ad Zuiderent stelt vragen

Op 13 december jl. maakte Ad Zuiderent deel uit van de jury ter beoordeling van het proefschrift dat Sofie Gielis verdedigde aan de Vrije Universiteit Brussel (promotor Bart Vervaeck), getiteld: Literatuur in spreidstand, Mengvormen van beschouwing en verhaal in de postmoderne Nederlandstalige roman. In dit proefschrift ontwikkelt Gielis een leesmodel voor literatuur op de grens van verhaal en beschouwing door de narratologie te verbinden met een analyse van metaforiek en metafictie. Zij heeft dit model getoetst door close reading van werk van vier auteurs: Atte Jongstra, Gerrit Krol, Charlotte Mutsaers en M. Februari. Een beknopte samenvatting van haar proefschrift is te vinden op de site van de Brusselse Universiteit. Hoewel er op een aantal aspecten van deze studie wel iets valt aan te merken (met name de filologische en literair-historische componenten vertonen lacunes), is een duidelijk sterk punt ervan dat het ontwikkelde model (waarin de voortgang in verhalen door actie gelijkgesteld wordt aan die in beschouwingen door argumentatie en logica) inderdaad effectief blijkt te zijn.

Geen opmerkingen: