dinsdag 8 december 2009

Literair-historisch overzicht [periode 4, 2009/10]

Naar aanleiding van herhaaldelijk verzoek om de literatuurlijst ten behoeve van de cursus Literair-historisch overzicht 3 (tijdvak 1800-1940, Bachelorprogramma jaar 1, periode 4 (2009/10)) publiceren we hieronder een lijstje met titels waarmee men alvast aan de slag kan. Compleet is het overzicht dus niet. Bedenk ook dat in deze cursus niet enkel kennis van de vorm en inhoud van genoemde werken wordt besproken, maar ook literair-historische reflectie is gewenst en alles wat daarmee in literatuurwetenschappelijke zin samenhangt. Het is dus van groot belang genoemde titels (wederom) in het licht van de specifieke collegestof te bestuderen.

De secundaire titel (het handboek van Mary Kemperink & Erica van Booven) moet worden aangeschaft. Een deel van de primaire titels kan worden gedownload op de site van de DBNL. Wanneer dat niet het geval is, dient men deze aan te schaffen of te lenen in een (wetenschappelijke) bibliotheek; een zogenaamde onderwijskast in de letterenbibliotheek (11de verdieping) van de VU zal worden ingericht. Hermingard, Kunst der Poëzij, Camera Obscura en de fameuze 'Inleiding' van Kloos bij de gedichten van Perk ten slotte moeten worden gelezen in de genoemde edities (de annotaties zijn nodig om deze historische teksten goed te kunnen lezen). Let op: het printen van DBNL-teksten vergt enige oplettendheid; eventuele noten kunnen wegvallen [tip enkel voor wie handig is op de PC en over Adobe Professional beschikt: converteer de HTML-bestanden naar PDF-bestanden].

Secundair:

Erica van Boven en Mary Kemperink, Literatuur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20ste eeuw. Bussum 2006. [Handboek; te bestuderen tot en met hoofdstuk 9]

Primair:

Willem Bilderdijk, De kunst der poëzy. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van den Berg en J. Kloek. Amsterdam 1995. [Digitaal op de site van de DBNL]

Aarnout Drost, Hermingard van de Eikenterpen. Toegelicht door Joke van de Wiel. Amsterdam 1991. [Uitverkocht; 2de hands verkrijgbaar; in onderwijskast; zie de site van de Universiteit Utrecht voor een transcriptie van de tekst van het 'Nawoord', dat nadrukkelijk tot de collegestof behoort.]

Hildebrand, 'De familie Stastok' en 'Aantekeningen bij De familie Stastok'. In: Hildebrand, Camera obscura. Bezorgd door W. van den Berg en J. Kloek. Amsterdam 1998. 2 Dln. Lees uit dl. 1, p. 52-105 en uit dl. 2, p. 150-167. [Digitaal op de site van de DBNL]

Willem Kloos, 'Inleiding I'. In: Jacques Perk, Gedichten. Bezorgd door Fabian Stolk. Amsterdam 1999, p. 24–40. [Digitaal op de site van de DBNL; bestudeer ook 'Ter begeleiding': de toelichting van de editeur bij deze voortreffelijke teksteditie.]

Marcellus Emants, 'Fanny'. In: idem, Drie Novellen. Haarlem 1879. [Digitaal op de site van de DBNL]

Louis Couperus, Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... Bezorgd door K. Reijnders, E. Braches, J. Fontijn e.a.. Amsterdam 1996. [Digitaal op de site van de DBNL]

F. Bordewijk, 'Bint'. In: idem, Blokken / Knorrende Beesten / Bint. Amsterdam 2000, p. 75-155. [Aanschaffen of lenen]

Nijhoff, M., 'Nieuwe gedichten'. In : Idem, Verzamelde gedichten. Verzorgd door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn. Amsterdam 2001. [Aanschaffen of lenen]

Willem Elsschot, Het dwaallicht. In: Willem Elsschot, Verzameld werk. Bezorgd en toegelicht door Peter de Bruijn. Amsterdam 2005, p. 703-736. [Aanschaffen of lenen]

Het complete programma (waarin ook een selectie gedichten uit Gerrit Komrij (ed.), Nederlandse poezie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Amsterdam 2004, 16e druk en enkele aanvullende wetenschappelijke beschouwingen) wordt voor aanvang van de cursus op blackboard gepubliceerd.

Voor alle dringende vragen: neem contact op met Jacqueline Bel (coördinator): jhc.bel@let.vu.nl.

Succes en hartelijke groet,
Fijn kerstreces voor allen,
Jacqueline Bel, Ena Jansen & Ben Peperkamp

Geen opmerkingen: