donderdag 22 november 2007

'Klaslezing' op internet (met noot)

De lezing van Prof.dr. Ben Peperkamp over De gelukkig klas van Theo Thijssen ter gelegenheid van de actie Nederland Leest is inmiddels op de site van het VUpodium gepubliceerd. Bovendien is er een aantekening aan toegevoegd van Dr. Hans Anten (UU), een gezaghebbend Bordewijk-kenner. Hij schreef Peperkamp desgevraagd in een email:

"Dank voor het inzichtelijke betoog over Thijssen zijn boek, dat ik niet ken. Ik kan me zeer goed voorstellen dat je refereert aan Bordewijks roman. Met stelligheid kan ik je zeggen dat Bordewijk Bint ook schreef omdat hij niets moest hebben van de pedagogiek die Thijssen in 'de eeuw van het kind' voorstond. In 1935 is hij duidelijk als hij in zijn eerste interview stelt: 'Wel is het mijn overtuiging, dat het tegenwoordige systeem van lesgeven verkeerd is. Ik ben een absolute tegenstander van de methode Ligthart; een spartaans systeem is waar het de school betreft volkomen op zijn plaats'. Thijssens pedagogiek van inleving staat stellig in de traditie Ligthart. Ik citeer nog wat uit dat interview: de mentaliteit die eruit spreekt - gezag en tucht als middelen tot het vormen van evenwichtige volwassen persoonlijkheden -, wordt overigens ook in de jaren dertig breed gedragen, zij het waarschijnlijk wat minder extreem dan Bint en De Bree en Bordewijk die afficheren. (Zie bijv, J. Haantjes in het protestantse literaire tijdschrift De werkplaats 1936, p. 3-4). Nogmaals Bordewijk: 'Volgens mij moet de leraar despoot zijn; dat is de enige manier waarop hij iets bereiken kan'. Zo zie je maar: de magie tussen een leerkracht en zijn klas kan op tal van manieren gestalte krijgen. Maar zeker niet volgens het systeem 'Pestalozzi-Ligthart-Montesorri-Casimir-deVetter' (Ter Braak)."

Geen opmerkingen: