woensdag 26 september 2007

Nederlandse literatuur in het Noors

Ook in Noorwegen wordt recente Nederlandse literatuur gelezen. Maar welke boeken de afgelopen jaren in het Noors vertaald zijn en wat de Noren van deze vertalingen vinden, is onbekend.

In haar onlangs voltooide bachelorscriptie heeft Carline Tromp geprobeerd te achterhalen hoe Noorse literatuurconsumenten Nederlands proza uit de jaren 1996-2006 hebben gewaardeerd. Daarbij heeft ze literaire vertalingen bestudeerd en gebruik gemaakt van recensies, literair-historische overzichten en gesprekken met uitgevers.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de Noorse literaire gemeenschap geen duidelijk beeld bestaat van de Nederlandse literatuur. Anders dan bijvoorbeeld in het Zweeds zijn er voorts relatief weinig boeken in het Noors vertaald. Recensenten plaatsen een boek bovendien eerder in een Europese dan in een specifiek Nederlandse traditie. Veel van de vertaalde werken blijken boeken te zijn met een (algemeen) Europees thema. Ook het opvallend hoge aantal vertaalde boeken van schrijvers met een allochtone achtergrond past in dit beeld. In Noorwegen zijn immigratie en religieuze verschillen een thema voor debat, maar dit is later op gang gekomen dan in Nederland. Journalisten en schrijvers vragen zich thans af waar de 'grote Noorse allochtonenroman' blijft. Terwijl men daarop wacht is er een duidelijke interesse voor vertaalde romans vanuit het perspectief van allochtone jongeren die opgroeien in een Westerse samenleving. In dat opzicht heeft de moderne Nederlandse literatuur de Noren kennelijk veel moois te bieden. [Illustratie: omslag van een in het Noors vertaalde roman van Kader Abdolah: Huset ved moskeen (Het huis van de moskee)]

Carline Tromp: Noodlot en vagevuur en verdriet; Nederlandse literatuur in het Noors vertaald 1996-2006. Bachelorscriptie VU: Amsterdam 2007.

Begeleider: Dr. Ad Zuiderent

Geen opmerkingen: