vrijdag 1 augustus 2008

Dr. Marco Goud: nieuwe docent

Per 1 augustus 2008 is dr. Marco Goud (1971) voor de duur van een jaar aangesteld als docent aan de VU, ter vervanging van een deel van de onderwijstaken van prof.dr. Ena Jansen, die dankzij een subsidie van NWO op studieverlof is gegaan. De omvang van zijn aanstelling bedraagt 0,4 fte. Hij zal onder meer betrokken zijn bij de vakken ‘Literaire teksten en benaderingen’ (2e jaar, periode 2), ‘Literair-historisch overzicht 1800-1940’ (1e jaar, periode 3) en ‘De klassieke geschiedenis in de Nederlandse literatuur’ (3e jaar, periode 4).

Marco Goud studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, met specialisatie moderne letterkunde, aan de Universiteit Utrecht (1990-1995). Van 1995 tot en met 1997 was hij werkzaam als projectassistent bij het Huygens Instituut te Den Haag, waar hij onder meer meewerkte aan de Volledige Werken van Louis Couperus. In 1998 werd hij aangesteld als assistent in opleiding aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 2003 op zijn dissertatie Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica van P.C. Boutens. Zijn promotor was prof.dr. Wiel Kusters. Van september 2003 tot september 2007 was hij werkzaam als universitair docent moderne letterkunde bij de Opleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Van februari 2007 tot augustus 2007 was hij bovendien aangesteld als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam in het kader van het project Neerlandistiek wereldwijd van de Nederlandse Taalunie.

Zijn onderzoek heeft zich vooral gericht op de Nederlandse poëzie, in het bijzonder die van P.C. Boutens (1870-1943). In opdracht van uitgeverij De Arbeiderspers en het Fonds voor de Letteren werkt hij momenteel aan een biografie van Boutens. Daarnaast richtte hij zich ook op dichters als Jan Prins en C.O. Jellema. Ook publiceerde hij recent over het fenomeen ‘poëzie in de openbare ruimte’ (zie http://www.neerlandistiek.nl/ en een nog te verschijnen themanummer van Spiegel der letteren over media en tekstdragers). Hij publiceerde tal van artikelen in diverse tijdschriften, zoals Nederlandse letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, De Parelduiker en Neerlandistiek.nl. Hij werkte mee aan verschillende boekpublicaties, waaronder De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg (1997), Jaarboek Letterkundig Museum (1998 en 2001), Maeterlinck in de Nederlanden (2003), Modernisme(n) in de Europese letterkunde. Een ander meervoud (2005), De zee, de zee in literaturen wereldwijd (2007) en De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900 (2008). Samen met de iranist dr. Asghar Seyed-Gohrab redigeerde hij het boek De Perzische muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur (2006) waarvan het omslag hierboven is te vinden.

Zijn emailadres is: m.goud@let.vu.nl. Hij heeft zijn intrek genomen in kamer 11A-18.

Geen opmerkingen: